Privacy verklaring & cookies

Privacyverklaring & cookies

De Blauwe Appel en 't Klokhuis, gevestigd aan Neereindseweg 13, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bedandbreakfastoostelbeers.nl.
adres:   Neereindseweg 13.
Tel     :   +31652515954

Cees Hoogland is de Functionaris Gegevensbescherming van De Blauwe Appel en 't Klokhuis Hij/zij is te bereiken via ceeshooglandREMOVETHIS@ANDTHISkpnmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Blauwe Appel en 't Klokhuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petrahoogland@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Blauwe Appel en 't Klokhuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • De Blauwe Appel en 't Klokhuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Blauwe Appel en 't Klokhuis nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Blauwe Appel en 't Klokhuis) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Blauwe Appel en 't Klokhuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat we je gegevens bewaren zolang je klant bij ons bent of zolang wij dit wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Blauwe Appel en 't Klokhuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
 van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Blauwe Appel en 't Klokhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Blauwe Appel en 't Klokhuis gebruikt technische (bedandbreakfast.nl), functionele (Facebook) en analytische (Google Analytics) cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt de cookies accepteren of weigeren door middel van de getoonde cookiemelding. Daarnaast kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Google Analytics
Met Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren.

Voor het gebruik van de Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder wordt het laatste gedeelte van het IP-adres gemaskeerd, is de optie 'gegevens delen' uitgezet en maken we geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bekijk de cookie-policy van Google op: https://www.google.com/policies/privacy/.


Facebook

De geplaatste cookies van Facebook bieden de mogelijkheid om de tijdlijn op onze website te tonen.

Bekijk de cookie-policy van Facebook op: www.facebook.com/policies/cookies/.

U kunt onze website ook gebruiken zonder de bovengenoemde cookies van Facebook te accepteren. Het bekijken van de Facebook tijdlijn met onze nieuwsberichten is dan alleen niet mogelijk.

 


Bed and Breakfast.nl

De geplaatste cookies van bedandbreakfast.nl bieden de mogelijkheid om via onze website een reservering te plaatsen.

Bekijk de cookie-policy van bedandbreakfast.nl op: www.bedandbreakfast.nl/privacy .

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Blauwe Appel en 't Klokhuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar petrahoogland@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Blauwe Appel en 't Klokhuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Blauwe Appel en 't Klokhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petrahoogland@kpnmail.nl